Houten vloeren

Soorten Houten Vloeren

Massieve
Houten Vloeren

massieve houten vloeren
Massieve houten vloeren
Massieve houten vloeren zijn al eeuwenlang populair geweest en zullen dit waarschijnlijk nog tijden zijn. De reden hiervoor is dat massieve houten vloeren de meest eerlijke vloersoort zijn.

Iedereen kan direct zien of ze met goed gedroogde en goed gefabriceerde massieve houten vloer te maken hebben. Het product zal het u direct duidelijk maken.

Wanneer aan de voorwaarden van het op de juiste manier leggen van massieve houten vloeren wordt voldaan, zullen massieve houten vloeren zonder gekke kieren e.d,. prima in uw woning kunnen liggen. Helaas wordt soms aan de natuurlijke houteigenschappen echter voorbij gegaan. Dat is jammer en onnodig want massieve houten vloeren zijn het meest natuurlijk van alle vloersoorten.

Bij massieve houten vloeren moeten we altijd in het oog houden dat hout werkt onder invloed van schommelingen in vocht en warmte. De massieve houten vloeren zullen krimpen en uitzetten. Wanneer we dit proces onder controlle houden is dit een natuurlijk proces waartegen we ons niet geforceerd moeten gaan verzetten. Van de natuur winnen we het op den duur immers nooit. Houden we de spelregels van de natuur in ons hoofd dan kunnen wij massieve houten vloeren van harte bij u aanbevelen.

Zo moeten massieve houten vloeren verlijmd worden gelegd op een goede sterke ondervloer met een flexibele lijm.

Wanneer we massieve houten vloeren zwevend gaan leggen, doen we de met zogenaamde spanveren. Deze spanveren houden het geheel van de houten vloer op spanning. Zo kunnen de houten vloeren op verschillende plaatsen in de kamer anders werken. Niet overal in de kamer is de relatieve luchtvochtigheid immers gelijk.

Fairwood adviseert om massieve houten vloeren zwevend te leggen tot een plankbreedte van 18 cm en in een kamerbreedte tot ca. 6.5 meter.

Zeker bij houten vloeren met noesten of verouderde houten vloeren zijn massieve houten vloeren niet te vergelijken met laminaat of lamelparket houten vloeren. Alleen echte massieve houten vloeren geven het optimale karakter van de houtsoort weer.  

Massieve houten vloeren

Lamelparket
Houten Vloeren

massieve houten vloeren
Lamelparket houten vloeren

Lamelparket of multiplanken houten vloeren zijn houten vloeren gelegd van zogenaamde samengestelde planken. Lamelparket houten vloeren bestaan uit:

  • Toplaag van massief hout
  • Lijmlaag
  • Onderlaag met lage krimpcoefficient
Belangrijk voor goede lamelparket houten vloeren is de kwaliteit van de verschillende lagen en niet minder belangrijk is de samenhang tussen de verschillende lagen waaruit de lamelplanken houten vloeren zijn opgebouwd. Er is namelijk 1 groot gevaar bij lamelparket houten vloeren; de verschillende lagen zullen verschillend reageren op schommelingen in vocht en warmte.

Bij massieve houten vloeren zal er werking zijn van de planken van muur tot muur. Bij lamelparket houten vloeren zal er weliswaar minder werking zijn van muur tot muur, maar meer werking tussen de verschillende lagen waaruit de lamlplanken of multiplanken van de houten vloer zijn opgebouwd. U kunt begrijpen wanneer er geen juiste krachtverhoudingen zijn in de lamelparket houten vloeren de lamelplanken kunnen gaan scheuren. Ook zal de toplaag zich los kunenn trekken van de onderlaag.

Om bovenstaande risico's uit te sluiten moeten we de beste materialen gebruiken om de lamelparket houten vloeren te maken.

De minimale dikte van de toplagen bedraagt 4 mm. Gaat u lamelparket houten vloeren kopen met een dunnere toplaag loopt u sterk het risico dat de kracht van de toplaag te gering zal zijn t.o.v. de kracht van de onderlagen. Wanneer de houten vloeren gaan werken zal de toplaag kapot kunnen worden getrokken.

Lamelparket houten vloeren kunnen nog zwevend worden gelegd bij plankbreedtes breder dan 18 cm en kamerbreedtes meer dan 6.5 meter.

Hoe duurder de door u gekozen houtsoort is hoe aantrekkelijker geprijsd de lamelparket variant zal zijn. Er wordt immers minder van het dure hout gebruikt bij de fabricage van de lamelparket houten vloeren.


Lamelparket

Houten vloeren Amsterdam